ИСПРАТИ ПОРАКА

Адреса

Населба Автокоманда, во близина на Скопска Пивара, во кругот на ЖАС
адреса:  ул. Перо Наков бр.1 (VULCO сервис во кругот на ЖАС)

КОНТАКТИ

Продажба Скопје

02 3171 507, 02 3117 070, [email protected]
070 305 787, [email protected]
075 305 787, [email protected]
071 392 550, [email protected]
075 284 607, [email protected]
02 3171 507 – магацин Скопје

Продажба Богданци

034 221 060, 034 221 565,
076 284 607, [email protected]

Сметководство

02 3117 010, 034 221 060, 034 221 565